• Veggelement
    Ytterveggselementer
  • Takelement
    Takelementer
  • Gulv element
    Gulvelementer

Byggelement

Et element er også kalt et grunnstoff. Innen vår bransje kan det kanskje forklares slik. Elementene utgjør delene som gir form og struktur til bygget, prefabrikkerte bygningsdeler som settes sammen med andre bygningsdeler på byggeplassen.

Fordelene med prefabrikkerte elementer er mange. Men det viktigste er at elementene produseres i en innendørs fabrikkhall. Når elementet er ferdig, emballeres det og transporteres til byggeplass der det monteres etter en gitt rekkefølge med andre bygningselementer.

Størrelsen på elementene begrenses i hovedsak av transport. Men de kan deles opp etter nærmere planlegging. I de aller fleste tilfeller er ikke elementer et hinder i byggeprosessene.

Elementer må ikke forveksles med moduler. Moduler er kort forklart ferdigproduserte rom (bad, kjøkken mv.) der rommet heises på plass i sin helhet på byggeplassen.