Vindus gigg

Vi skal etablere produksjon i ny fabrikk i Strand kommune. I mellomtiden “kjøper” vi produksjon fra en annen samarbeidene aktør, slik at vi er leveringsklare NÅ.

For å kunne drifte en effektiv og lønnsom produksjonsbedrift i Norge må vi ha høy grad av automatisering av prosessene. Automatisering krever avansert utstyr og vi baserer investeringene våre på anerkjente leverandører. Utstyret vil i korte trekk være CNC-styrt sag, samt et Gulv element 2automatisk anlegg (produksjonslinje) for sammenføyning av materialer til ferdige elementer.