Løsninger for privatmarkedet

Trefab AS produserer alle elementer i Norge, og det sikrer deg en kortreist leveranse.

Trefab har egen arkitekt og kan tilby alle typer arkitekttjenester. Vi tilbyr alt fra regulering til enkle skisser eller detaljert prosjektering av eneboliger, hytter, tilbygg eller andre typer mindre bygg.

Vi vet at det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte dersom man har en tomt man ønsker å bygge noe på, samtidig som at det å ta kontakt med et arkitektkontor kan oppleves litt skummelt. De fleste bygger nytt hus bare en gang i livet og vi er opptatt av at prosessen også skal være skikkelig, ikke bare sluttresultatet. Prosessen skal være oversiktlig og fremdriften skal gå i avtalt tempo.

Vi anbefaler at vi som første steg tar en liten prat på vårt kontor der du/dere kan fortelle hva dere ønsker og drømmer om, og hva dere har omtrentlig i budsjett. Vi kan fortelle litt grundigere om hvem vi er og hva vi kan tilby.

Dersom dere etter dette møtet ikke har interesse av å bruke oss videre er det helt ok, møtet er helt uforpliktende. Dersom dere ønsker å gå videre avtaler vi et «skisseprosjekt». Dette har en fast pris og prosessen vil være slik:

  1. Vi avholder felles befaring på tomt
  2. Dere sender over mest mulig informasjon om tomt (kart, bilder)
  3. Dere utarbeider en «smørbørdliste» over hva dere ønsker i huset, gjerne prioritert rekkefølge ( for eksempel  at 3 soverom er viktigere enn vinkjeller)
  4. Vi utarbeider et grovt forslag til plassering på tomt, adkomst, parkering o.l. Dette vises i et «situasjonskart»
  5. Vi utarbeider enkel 3d-modell som viser husets hovedform, solforhold etc.
  6. Vi utarbeider 1:100-planer som viser organisering av huset med ulike rom og møbleringsmuligheter.
  7. Vi lager et estimat på ferdig levert hus fra oss

Dersom dere ikke ønsker å gå videre betales kun skisseprosjektet og deres kundeforhold hos Trefab opphører. Dersom dere ønsker å gå videre lages det en avtale på en fullstendig prosjektering og bygging av hus. Vi står gjerne til disposisjon som din partner i planleggingen og gjennomføringen

Ring oss for en uforpliktende prat eller kom innom oss på kontoret.