Fabrikk

For å kunne drifte en effektiv og lønnsom produksjonsbedrift i Norge må vi ha høy grad av automatisering av prosessene. En automatisering krever avansert utstyr og vi baserer investeringene våre på den anerkjente tyske leverandøren Weinmann. Utstyret vil i korte trekk være ei CNC-styrt sag, samt et automatisk anlegg (produksjonslinje) for sammenføyning av materialer til ferdige elementer.

Å produsere ferdige vegger, gulv og tak innendørs betyr at vi kan ha full kontroll på kvaliteten i leveransene. Det er spesielt vann/fukt som er utfordrende i tradisjonell utendørs byggeprosjekter. Ved å produsere under kontrollerte forhold innendørs unngår vi fukt. Vi eliminerer unødvendig ekspansjon i trevirket og naturlig nok også påfølgende krymping.

Fabrikken skal gi en lys, trygg og trivelig arbeidsplass for alle ansatte. Det legges tilrette for hjelpemidler som reduserer risikoen for skader.