Om oss

Trefab AS er et nystartet selskap, men er stiftet av mennesker med lang erfaring fra bransjen. Selskapet er eid av Preik Holding som har følgende sammensetning:

Brødrende Norbø AS, hovedaksjonær i selskapet. Konsernet BN eier en rekke industribedrifter innenfor ulike forretningsområder.

Tom Øystein Angelsen, aksjonær og grunder. Han har 12 års erfaring fra industriell boligproduksjon.

Arkitekt Øyvind Kolnes Grønli. Tidligere erfaring fra Ratio arkitektkontor og Helen & Hard. Øyvind har spesiell kompetanse innen systemutvikling og detaljer. Han vil være ansvarlig for ett av de viktigste benene vi skal stå på i fremtiden.

Elementer er ikke nytt i Norge, men til forskjell fra flere andre aktører skal vi gjøre leveransen komplett fra råvarer til byggeplass.

Ved å ha sterk fokus på innovasjon, hurtighet i produksjon og kompetanse hos våre medarbeidere, skal vi synes i markedet.