Løsninger for deg som utbygger

Kort byggetid er lønnsomt for alle som skal realisere byggeprosjekter. Utbygger bruker tid på planlegging og prosjektering. Så legges bygget/boligen ut for salg og når det er solgt tilstrekkelig andel vil kjøper ta i bruke bygget så snart som mulig. Trefab AS klargjør og laster inn alle produksjonsdata og gjør klar til produksjon. Leveransen foretas etter avtale avrops-perioder og ferdigstilles raskt på byggeplass.

Vi kan lette arbeidet for utbygger ved å være totalleverandør for prosjektet. Da får utbyggeren får en kostnad med to streker under for hele prosjektet, og kan konsentrere seg om salg og markedsføring. En annen fordel for utbygger er muligheten for å redusere risiko knyttet til prosjektet. Vi hjelper til med å identifisere risiko og deretter plassere den. Hvorfor ikke plassere den hos oss?

Trefab AS har egen arkitekt og kan tilby alle typer arkitekttjenester, alt fra store områdeplaner til enkle skisser.  Vi kan bistå med regulering, bebyggelsesplaner, situasjonsplaner samt fullstendig prosjektering av eneboliger og flermannsboliger.

Vi tror at nøkkelen til et vellykket boligprosjekt ligger i å ha en prosjektering som er nært knyttet til utvikling og produksjon og som «kan» prefabrikasjon. På denne måten kan vi søke de rasjonelle og gode løsningene helt fra starten av prosjektet og i større grad enn vanlig bruke tid på prosjektering av terrengtilpasninger, uteområder etc.

Trefab skal være ledende på design av prefabrikkerte boligprosjekter. Vi leverer høy kvalitet, kort prosjekterings- og byggetid, god stedstilpasning og trygt og godt inneklima for dine boligkjøpere.